สมาคมผู้ปกครองและครูทวีธาภิเศก ได้รับคัดเลือกให้รับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ ประเภทสมาคมผู้ปกครองและครูดีเด่น ประจำปี 2566

สมาคมผู้ปกครองและครูทวีธาภิเศก ได้รับคัดเลือกให้รับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ ประเภทสมาคมผู้ปกครองและครูดีเด่น ประจำปี 2566 โดยสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย