ช่องทางการติดต่อ

ที่อยู่

505/5 ซอย อิสรภาพ 42 แขวง วัดรุณ

เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

เบอร์โทร

0-2465-0072

 

อีเมล์

taweethapisek.pta@gmail.com