ขอเรียนเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2567

ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูทวีธาภิเศก เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปีการศึกษา 2567   ในวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน  2567 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมพลเอกสุจินดา  คราประยูร  โรงเรียนทวีธาภิเศก