เข้าสวัสดีเนื่องในโอกาสปีใหม่ 2567 ท่านภูมิธรรม เวชยชัย (ดอกแก้ว 75) รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

นฐานะนายกสมาคมผู้ปกครองและครูทวีธาภิเศก พร้อมคณะผู้บริหารสมาคมฯ สมาคมศิษย์เก่าทวีธาภิเศก                        มูลนิธิทวีธาภิเศก และ คณะผู้บริหารโรงเรียนทวีธาภิเศก  เข้าสวัสดีปีใหม่ท่านภูมิธรรม เวชยชัย (ดอกแก้ว 75)                    รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์