เข้าสวัสดีเนื่องในโอกาสปีใหม่ 2567 ท่านศุภชัย สมเจริญ (ดอกแก้ว 70) รองประธานวุฒิสภาคนที่ 2

ในนนามนายกสมาคมผู้ปกครองและครูทวีธาภิเศก และ คณะผู้บริหารสมาคมฯ ได้เข้าสวัสดีเนื่องในโอกาสปีใหม่ 2567        ท่านศุภชัย สมเจริญ (ดอกแก้ว 70) รองประธานวุฒิสภาคนที่ 2hall