งานคืนสู่เหย้า 128 ปี ทวีธาภิเศก

สมาคมผู้ปกครองและครูทวีธาภิเศกร่วมจัดกิจกรรมคืนสู่เหย้า 128 ปี ทวีธาภิเศก ในวันที่ 18 พฤศจิกายน  2566   

ณ โรงเรียนทวีธาภิเศกละคร Houzan hall ประเทศญี่ปุ่นเดินทางไปแสดงผลงาน Kagoshima Asia youth art festival