เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2566