เข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษกรูปหล่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 วันที่ 16 ตุลาคม 2566