มอบรางวัลยอดคนดีศรีทวีธาฯ และทุนการศึกษา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 128 ปี

นายมนต์ชัย เดโชจรัสศรี นายกสมาคมผู้ปกครองและครูทวีธาภิเศก มอบรางวัลยอดคนดีศรีทวีธาฯ และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 128 ปี ในวันพุธที่ 19 กรกฏาคม 2566  ณ โรงเรียนทวีธาภิเศก